השאלה בין-ספרייתית

ניתן להזמין באמצעות הספריה, ספר או צילום של מאמר מתוך כתב עת אשר אינו נמצא בספריה. הזמנות מאמרים או ספרים נעשות באמצעות טפסים. אנא השתמשו בהם כדי לזרז את הטיפול וקבלת החומר בהקדם.

יש להקפיד להחזיר את הספרים במועד כדי שנוכל לעמוד בהתחייבות כלפי הספריות. במידה ויש צורך בשימוש נוסף בספר, אנא דאגו להודיע לנו מראש כדי שנוכל לנסות להאריך את תקופת ההשאלה.

שירותי השאלה בינספריתית מיועדים אך ורק לעובדי המכון.

הזמנת מאמר

השאלת ספר

יש אפשרות לשאול באופן עצמאי ספרים מהספריות הבאות מהאוניברסיטה העברית:

  1. הספריה למדעי החברה והרוח – בספריה נמצאת רשימת שמות של עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט. כל עובד יכול להזדהות כעובד מכון ברוקדייל והג'וינט ולשאול ספרים. ניתן להשאיל עד 10 ספרים.
  2. הספריה לעבודה סוציאלית – שאילת ספרים אפשרית רק עם טופס התחייבות הנושא את שם השואל ואת חותמת הספריה. הטפסים נמצאים בספריה. מספר הספרים להשאלה מוגבל ל 2.
  3. הספריה לחינוך – שאילת ספרים אפשרית רק עם טופס התחייבות הנושא את שם השואל ואת חותמת הספריה. הטפסים נמצאים בספריה. מספר הספרים להשאלה מוגבל ל-5.
  4. הספריה הלאומית – בספרייה נמצאת רשימת שמות של עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט. העובדים צריכים להזדהות באמצעות תעודת זהות ולהציג כרטיס קורא (הניתן ע"י הספרייה הלאומית). מספר הספרים להשאלה מוגבל ל-4.