הפיילוט לפיקוח על אפוטרופוסים לעניינים אישיים: דוח מסכם