בני +65 בישראל שנתון סטטיסטי 2018

קרוב ל-90% מבני ה-65+ בישראל מרוצים מחייהם באופן כללי, יותר מ-שני שליש מהם מרוצים ממצבם הכלכלי.

בת ים וקריית ים הן הערים הזקנות ביותר בישראל.

פרופ' מייקל הרטל, מנכ"ל מכון ברוקדייל: "המחקר היישומי הינו נדבך קריטי בהתמודדות הלאומית עם אתגרי ההזדקנות והבדידות הנגזרת מכך בישראל"

בתאריך 5/11/19 יתקיים הכנס השנתי לחוסן חברתי של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל – המכון למחקר חברתי יישומי. בסמוך לכנס, מפרסם המכון את נתוני השנתון הסטטיסטי לזקנה בישראל.

אוכלוסיית הזקנים בישראל, המוגדרת כבני 65 ומעלה, גדלה בקצב מהיר ומואץ. בשנת 2017 אוכלוסיית הזקנים בישראל חצתה את קו המיליון, והיא מהווה כ – 11.6% מהאוכלוסייה הכללית. מאז שנת 1955 גדלה אוכלוסיית המדינה פי 5, ואילו אוכלוסיית בני +65 גדלה פי 12. כלומר, קצב הגידול של בני+65 היה יותר מכפול מזה של האוכלוסייה הכללית. בגלל הזדקנות דור הבייבי-בום (ילידי 1950-1945 שעוברים עכשיו את גיל 65) רואים גידול בחלקם היחסי של בני 74-65 מכלל הזקנים, כלומר גדל חלקם של הזקנים הצעירים. בעוד כעשור נראה גידול בחלקם של הזקנים המבוגרים יותר.

על פי נתוני השנתון 87% מבני ה – 65+ בישראל מרוצים מחייהם באופן כללי, יותר משני שלישים מהם מרוצים ממצבם הכלכלי, 36% אחוז מהם נפשו בחו"ל בשנה האחרונה, ו-78% מהם חשים ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בחשיכה.

לדברי פרופ' מייקל הרטל, מנכ"ל מכון ברוקדייל: "המחקר החברתי היישומי הינו נדבך קריטי בהתמודדות הלאומית עם האתגרים הגוברים של ההזדקנות והבדידות בישראל. נתוני השנתון מהווים בסיס לפעולה לשיפור השירות החברתי של המדינה לאזרחיה המבוגרים, והספר הוא משאב יקר לכל העוסקים במלאכה".

בהשוואה לעבר, ישנם יותר בני 65+ שהם ילדי ישראל. המשמעות היא שיותר זקנים מעורים בתרבות המקומית, גדלו וקיבלו שירותים במערכות הבריאות, הרווחה והחינוך של המדינה.

נושא הבדידות מהווה סוגיה חשובה בהתמודדות עם אתגרי הזקנה. שיעור המדווחים על בדידות עולה עם הגיל: 32% מבני +65 דיווחו על הרגשת בדידות מדי פעם או לעיתים קרובות ו – 39% מבני +75.

האוכלוסייה הערבית מזדקנת בקצב מהיר. בעוד כשני עשורים שיעור בני +65 באוכלוסיה הערבית יהיה כ-10%, וזקנים ערבים יהוו כ-15% מכלל הזקנים בישראל.

רמת ההשכלה בקרב הזקנים נמצאת בעליה. קרוב ל – 50% מבני ה – 65+ בוגרי 13 שנות לימוד; לשם השוואה בשנת 1970 רק 11% מבני ה – 65+ בישראל היו בוגרי 13 שנות לימוד. 51% מבני ה – 65+ משתמשים במחשב.

הערים הזקנות ביותר בישראל הן בת ים וקריית ים. בשתי הערים הללו שיעור בני +65 מתוך אוכלוסיית העיר עומד על כ-22%. בירושלים, העיר הגדולה בישראל, מספר בני +65 הוא הגבוה ביותר: 81,800 מתוך 901 אלף תושבים. בתל אביב ישנם 69,700 בני +65 מתוך 444 אלף תושבים.

בקרב בני +65 היהודים, 4% מגדירים את עצמם כחרדים, 10% כדתיים, 13% מסורתיים-דתיים, 25% מסורתיים לא כל כך דתיים ו-48% כחילוניים. בקרב בני דתות אחרות 6% מגדירים עצמם דתיים מאד, 60% דתיים, 16% לא כל כך דתיים ו-18% כלא דתיים.

לדברי ד"ר יצחק שנוּר, חוקר במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל שערך את השנתון הסטטיסטי ומומחה לדמוגרפיה של הזדקנות והשפעותיה על החברה בישראל, "זו השנה ה- 21 בה מפיק מכון ברוקדייל את השנתון. הגידול המתמשך במספרם של בני +65 בישראל, ובמיוחד הגידול המהיר הצפוי בחברה הערבית, מהווים פוטנציאל ואתגר לחברה בישראל ולמערכת השירותים. נתוני השנתון מצביעים כי הזקנים החיים בארץ מרוצים בסך הכל ממצבם, אבל קיימים תחומים, למשל נושא הבדידות, שעדיין מהווים אתגר גדול בהתמודדות עם הזקנה".

ניתוח הנתונים נעשה במיוחד לצורך השנתון ומתבסס על שיתוף פעולה עם הלמ"ס, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הרווחה ועוד.

תוכן עניינים
פתיחה
פרק 1. מאפיינים דמוגרפיים של בני +65
פרק 2. מאפיינים בריאותיים של בני +65 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים
פרק 3. מאפיינים חברתיים וכלכליים של בני +65
פרק 4. מערכת השירותים לבני +65: היצע ודפוסי שימוש
פרק 5. בני +65 במבט בינלאומי
פרק 6: נספחים

השנתון בחדשות

"לא מזדקנים בכבוד: כמעט מחצית המאושפזים בישראל הם קשישים," מעריב (4.11.2019)

לשנתונים הקודמים (2003-2017)