תכנון אסטרטגי של שירותים ותכניות לבני נוער בעיר פתח תקווה: ממצאי המחקר והמלצות ועדת ההיגוי

בשנים האחרונות התגברה תופעת האלימות בקרב בני הנוער בעיר פתח תקווה. ועדה עירונית שהוקמה כדי להתמודד עם התופעה, התייחסה למכלול צורכיהם של בני הנוער, בהנחה שהבנת כלל המאפיינים והצרכים ומתן מענה לצרכים אלה, ישפרו את רווחת בני הנוער ויצמצמו את תופעת האלימות. כדי להתמודד עם אתגר זה, עלה הצורך במסד נתונים עדכניים ומהימנים על מאפייני בני הנוער וצורכיהם. על כן הוועדה פנתה למכון ברוקדייל במטרה ליצור תשתית לעיצוב מדיניות כלל-עירונית, ולפתח תכניות התערבות לטיפול בבני הנוער, בכלל, ובבני הנוער בסיכון, בפרט. המחקר נועד להצביע על כיוונים לפיתוח פעילויות, תכניות ושירותים שייקחו בחשבון את מאפייני בני הנוער, צורכיהם והעדפותיהם, ויוכלו להיות נגישים להם מבחינה פיזית ורגשית. המחקר בחן נושאים כגון: מאפייני בני הנוער; פעילות פנאי ובילויים; יחסים עם ההורים ועם קבוצת השווים; דפוסים של התנהגות סיכון; תפיסת השכונה והעיר; תפיסת בית הספר; קשר עם גורמי ייעוץ ושירותים שונים והשתלבות של בני נוער עולים. המידע נאסף בחודש מאי 2002, באמצעות שאלון למילוי עצמי למדגם של 680 בני נוער, קבוצות מיקוד עם בני נוער וראיונות עם מנהלי שירותים לבני נוער בעיר.

דוח זה כולל שני חלקים: בחלק הראשון מוצגים ממצאי המחקר; בחלק השני מובאות המלצות ועדת ההיגוי לפיתוח תוכניות ושירותים לבני נוער בעיר. בין הממצאים שעלו:

  • תופעת האלימות שכיחה יותר בשטח בית-הספר לעומת מחוצה לו. תופעה זו נפוצה יותר בחטיבות הביניים לעומת בתיכונים.
  • אחוז השימוש בסמים בפתח תקווה גבוה יותר מאחוז הארצי, וגבוה פי שלושה בקרב תלמידים עולים, בהשוואה לתלמידים ותיקים.
  • אחוז ההשתתפות של בני נוער בחוגים בעיר גבוה מהאחוז הארצי, אך אחוז ההשתתפות בתנועות נוער נמוך.
  • בעיה מרכזית של בני הנוער בעיר היא היעדר מקומות בילוי ופנאי, בעיקר ביום שישי בערב.
  • לבנות, ולתלמידי המסגרות האלטרנטיביות (כולל עמ"ל א', מכללה למינהל, נעמת פ"ת, אולפנית רעות, אמי"ת, גננות וטכנאות נוף, ישיבת כפר אברהם וכיתות מב"ר ואתגר) יש תפיסה חיובית יותר של בית-הספר, ולכן גם תחושת ניכור נמוכה יותר. עם זאת, נמצא שלתלמידים האלה יש הישגים לימודיים נמוכים יותר בהשוואה לתלמידים אחרים. כמו-כן, הם מקבלים פחות עזרה בלימודים.
  • אחוז נמוך מבני הנוער דיווחו על פנייה לייעוץ מקצועי בעת בעיה או קושי, וניכר חוסר היכרות עם שירותים לבני נוער נורמטיביים.
  • בין השירותים לבני נוער בעיר יש חוסר תיאום, תחרות, ואין הגדרות ברורות של תחומי אחריות ואוכלוסיית יעד  לכל שירות.
  • ועדת ההיגוי, בליווי של צוות המחקר גיבשה המלצות שנועדו לתת מענים טובים יותר בתחום של אלימות בקרב בני נוער, ניכור מבית-הספר, פנאי, מערך השירותים לבני נוער בעיר, ועוד.
  • על סמך ההמלצות גיבשה הוועדה תוכניות ושירותים, חלקם מיושמים כבר בשנת הלימודים תשס"ד.

המחקר הוא פרי יוזמה וביצוע משותפים לג'וינט-מכון ברוקדייל ולעיריית פתח תקווה.