ד"ר איילת ברג-ורמן

Ayelet Berg Waldman

חוקרת מומחית בכירה, צוות זיקנה (חטיבת המשפחה)

זיקנה

חוקרת מומחית בכירה לזיקנה בחטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר איילת ברג-ורמן עובדת במכון משנת 1994. עיקר עיסוקה הוא בהערכת צרכים ותוכניות לאוכלוסייה המבוגרת. מחקריה עוסקים בתחומי הטיפול והמניעה של התעללות בזקנים והזנחתם בקהילה ובמוסדות; זיקנה פעילה; קהילה תומכת; רצף הטיפול בזקנים במערכת הבריאות; בני משפחה מטפלים; בריאות השן בקרב זקנים; וכן הערכת תוכניות בבתי אבות והשפעותיהן על איכות הטיפול. בשנים האחרונות היא עוסקת גם בצורכיהם של להט"בים מזדקנים, המענים שהם מקבלים במערכות הבריאות והרווחה ויחסה של החברה בישראל אליהם. איילת הציגה את ממצאי המחקר בנושא הלהט"בים בכנסת ואף השתתפה בכנסים בין-לאומיים רבים, באחד מהם הייתה נציגת ישראל בוועדה הכלכלית האירופאית של האו"ם (UNECE) שדנה במדד הזיקנה הפעילה. מאמריה פורסמו בכתבי-עת מקצועיים בארץ ובעולם.

לאיילת תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן תואר דוקטור במערכות מידע מאוניברסיטת תל אביב.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר איילת ברג-ורמן בדוא"ל: ayeletb@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7380.

מאמרים מכתבי עת

Shnoor, Y., & Berg-Warman, A. (2019). Needs of the aging LGBT community in israel. The International Journal of Aging and Human Development, 1-16, doi:10.1177/0091415019844452

Alon, S., & Berg-Warman, A. (2014). Treatment and prevention of elder abuse and neglect: Where knowledge and practice meet – A model for intervention to prevent and treat elder abuse in Israel. Journal of Elder Abuse & Neglect26(2), 150-171. doi:10.1080/08946566.2013.784087

Berg-Warman, A., & Brodsky, J. (2006). The supportive community: A new concept for enhancing the quality of life of elderly living in the community. Journal of Aging & Social Policy18(2), 69-83. doi:10.1300/J031v18n02_05

Goldwag, R., Berg, A., Yuval, D., & Benbassat, J. (2002). Predictors of patient dissatisfaction with emergency care. The Israel Medical Association Journal4(8), 603-606.

Berg, A., Horev, T., & Zusman, S. P. (2001). Patient satisfaction, quality indicators and utilization of dental services in Israel. Harefuah140(12), 1151-1155.

Berg, A., Yuval, D., Ivancovsky, M., Zalcberg, S., Dubani, A., & Benbassat, J. (2001). Patient perception of involvement in medical care during labor and delivery. The Israel Medical Association Journal3(5), 352-356.

Bentur, N., Gross, R., & Berg, A. (1998). Screening tests for early detecting breast cancer in women in Israel–Performance rates and patient characteristics. Harefuah134(6), 425-428.

Bentur, N., Berg, A., Gross, R., & Chinitz, D. (1998). Health system reform and the elderly: The case of Israel. Journal of Aging & Social Policy10(2), 85-104.

Berg, A., & Yuval, D. (1998). What has happened to patient satisfaction with the care in general hospitals in the years from 1993-1995? Harefuah134(5), 348-351.

Gross, R., Feldman, D., Rabinowitz, Y., Greenstein, M., & Berg, A. (1998). Characteristics of adults with emotional distress in Israel – Patterns of mental health services used. Harefuah134(5), 341-348.

שנור, י. וברג, א. (2019). זיקנה בצבעי הקשת. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 199, 27-22. אוחזר מתוך http://dorotmagazine.co.il/?p=3378