חוקר עמית, צוות כלכלה ובריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקר עמית בצוות כלכלה ובריאות, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

עירא יערי עובד במכון משנת 2017. תחומי המחקר העיקריים שלו הם מיקרו-כלכלה ומגמות בהתנהגות פרטים במערכת הבריאות. מלבד עיסוקו המרכזי בכלכלת בריאות, עירא מתמחה במתודולוגיה של כלכלת בריאות ומתעניין בשיטות חדשות לביצוע מחקרים בתחומו.

לעירא תארים ראשון ושני בכלכלה סביבתית מהאוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות.

ניתן ליצור קשר עם עירא יערי בדוא"ל: iraya@jdc.org, בטלפון במשרד: 02-655-7467.