Merav Kaplan

חוקרת מתמחה, צוות כלכלה ומדיניות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקרת מתמחה בצוות כלכלה ומדיניות בריאות, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

מרב קפלן עובדת במכון משנת 2018. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: כלכלת בריאות וקבלת החלטות בתחום הבריאות. מלבד עיסוק מרכזי זה, מרב מתמחה הן באתיקה בתחום הקצאת משאבים ציבוריים והן בניתוח מדיניות.

למרב תואר ראשון בתוכנית המשולבת פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה) מן האוניברסיטה העברית בירושלים, והיא לומדת לקראת תואר שני במדיניות ציבורית בבית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית, לצד לימודים לתואר מוסמך בפילוסופיה.

ניתן ליצור קשר עם מרב קפלן בדוא"ל: meravka@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7443.