ד"ר מיכל לרון

Michal Laron

חוקרת מומחית, צוות זיקנה (חטיבת המשפחה)

היוזמה והפיתוח | זיקנה | מדיניות הבריאות

חוקרת מומחית בצוות זיקנה, חטיבת המשפחה, ובצוות יוזמה ופיתוח, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר מיכל לרון עובדת במכון משנת 2012. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: התמודדות עם דמנציה, בדידות בזיקנה, טיפול משולב ודיור בר השגה.

למיכל תואר ראשון בסוציולוגיה ובתקשורת ותואר שני באנתרופולוגיה וסוציולוגיה, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן דוקטורט בסוציולוגיה מאוניברסיטת תל אביב.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר מיכל לרון בדוא"ל: michalla@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7432.

מאמרים מכתבי עת

Laron, M., & Mannheim, I. (2018). Reducing and coping with loneliness: A formative evaluation study of 23 interventions. Innovation in Aging2(Suppl. 1), 736.

Laron, M., Mannheim, I., Brodsky, J., Sternberg, S., Zalomonson, S., Plaeucu, D., & Shefet, D. (2018). Barriers and enablers to timely diagnosis of dementia from the patient's perspective. Innovation in Aging, 2(suppl_1), 532.

Laron, M., Mannheim, I., Brodsky, J., Sternberg, S., Zalomonson, S., Kertesz, D. P., & Shefet, D. (2018). Barriers and enablers to timely diagnosis of dementia: Patient's and families points of view. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, 14(7), P1642.

Lemberger, J., Rasooly, I., Sternberg, S., Brodsky, J., & Laron, M. (2017). From research to policy to implementation: The case of the israeli national strategic plan to address alzheimer's and other types of dementia. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, 13(7), P1468.