ד"ר רחל סבו-לאל

Rachel Szabo Lael

מנהלת תפעולית (COO), חוקרת בכירה

ילדים ונוער | לשכת המנכ"ל

מנהלת תפעולית (COO), מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל, וחוקרת בכירה בחטיבת המשפחה במכון.

ד"ר רחל סבו-לאל עובדת במכון משנת 2000. היא מומחית למדיניות ציבורית, הן בתחום הילדים ובני הנוער בסיכון והן בתחום הילדים ובני הנוער הסובלים מהתעללות והזנחה. כמו כן היא מומחית למערך השירותים והתוכניות לילדים ובני נוער בסיכון ואף לרווחת הילד. מלבד עבודה רבת שנים כחוקרת והובלתם של מחקרים רבים (הן מחקרי הערכה של שירותים ותוכניות ארציות והן מחקרים לבחינת התוצאות וההשפעות של רפורמות במדיניות משרד הרווחה) רחל שימשה יועצת וחברה בוועדות ממשלתיות שעסקו בנושאי המחקר שבהם התמחתה, ולאורך השנים נשאה הרצאות בתחומי מומחיותה, בארץ ובחו"ל.

רחל היא גם המנהלת התפעולית של המכון. במסגרת תפקידה זה היא אחראית לתכנון, לתיאום ולבקרה של עבודת המחקר וכן לבקרה על עבודת היחידות שאינן מחקריות. היא עוסקת בטיובן ובשיפורן של עבודת המחקר ושל יכולת התחרות של המכון וכן בפיתוח התכנון האסטרטגי. רחל אף ממונה על מאגרי המידע במכון.

לרחל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני במדע המדינה, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן דוקטורט במדע המדינה מן האוניברסיטה העברית.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר רחל סבו-לאל בדוא"ל rachels@jdc.org  או בטלפון במשרד:  02-655-7356

מאמרים מכתבי עת

שורק, י', סבו-לאל, ר' ובן סימון, ב'. (2018). השינויים שחלו בשירותי האומנה בישראל בעקבות הפרטתם החלקית: נקודת המבט של אנשי המקצוע וקובעי המדיניות. חברה ורווחה, ל"ח 1, 231-261.

Schmid, H., Dolev, T., & Szabo-Lael, R. (2010). Community-based programs for children at risk: The case of budget flexibility in departments of social services in Israel. Children and Youth Services Review32(2), 178-184. doi:10.1016/j.childyouth.2009.08.006

מאמרים מספרים

Szabo-Lael, R., & Zemach-Marom, T. (2010). Child protection in Israel. In H. Dubowitz, & J. Merrick (Eds.), International aspects of child abuse and neglect (pp. 47-57). New York: Nova science publishers.