Shlomit Kagya

חוקרת עמיתה, צוות בריאות וחברה (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקרת עמיתה בצוות בריאות וחברה, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

שלומית עובדת במכון משנת 2016. תחומי המחקר העיקריים שלה במכון הם: הכשרה מקצועית בשיטת החניכות והערכת תוכניות תעסוקה ושילוב האוכלוסייה הערבית בהשכלה גבוהה. נוסף על כך, שלומית שותפה בכמה פרויקטים חדשניים העוסקים ב-big-data ובניתוח שפה טבעית (NLP).

לשלומית תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר שני בלימודי ארגון ודמוגרפיה, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם שלומית קגיה בדוא"ל: shlomitka@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7461.