חוקרת מומחית בכירה וראש צוות לחשיבה תוצאתית (חטיבת האיכות בשירותים חברתיים)

איכות בשירותים חברתיים

מאמרים מכתבי עת

Ben-Yehuda, Y., & Arazi, T. (2009). The pediatrician's role in the field of child maltreatment. Harefuah, 148(8), 502-506.