ד"ר יואה שורק

Yoa Sorek

חוקרת בכירה, ראש צוות ילדים (חטיבת המשפחה)

ילדים ונוער

חוקרת בכירה וראש צוות ילדים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר יואה שורק עובדת במכון משנת 1999. תחומי המחקר העיקריים שלה הם המדיניות ומערכת השירותים לילדים ונוער בסיכון. היא מומחית במדיניות הטיפול במשפחות במשבר ובמשפחות שאינן בדגם המשפחה המסורתי. מחקריה עוסקים גם בתהליכי פיתוח המדיניות להבטחת בית קבוע לילדים, בפיתוח שירותי האומנה ובשירותי האימוץ.

יואה כתבה את עבודת הדוקטור שלה על חייהם של ילדים להורים גרושים מנקודת מבטם של הילדים, והיא פועלת לפיתוחה של מדיניות הטיפול במשפחות במצבי גירושין ובעיקר בילדיהן. יואה גם משמשת חברת הוועדה המקצועית של "בין לבין" – מיזם חברתי למען ילדים ולמען הורים גרושים.

ליואה תואר ראשון בחינוך ובספרות כללית והשוואתית, תואר שני בחינוך ותואר דוקטור בעבודה סוציאלית –  כולם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר יואה שורק בדוא"ל: yoal@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7386.

מאמרים מכתבי עת

שורק, י. (2019). ילדים להורים גרושים – שותפים או שקופים? נקודת מפגש (16)- 24-27. מכון חרוב, ירושלים.

שורק, י', סבו-לאל, ר' ובן סימון, ב'. (2018). השינויים שחלו בשירותי האומנה בישראל בעקבות הפרטתם החלקית: נקודת המבט של אנשי המקצוע וקובעי המדיניות. חברה ורווחה, ל"ח 1, 231-261.

Tener D, Sorek Y, Schwartz E, (2018): “I did not know there was another life”: Meanings of life in the out‐of‐home Mothers Unit reunification programme. Child & Family Social Work.

שורק, י., ניג'ם-אכתילאת, פ. וסגל, א. (2016). אימוץ עם קשר: יתרונות, קשיים ותובנות על יישום מיטבי בראי המחקר. עט השדה 17:

Sorek, Y. (2019). Children of divorce evaluate their quality of life: The moderating effect of
psychological processes.  Children and Youth Services Review,  107, doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104533

Morag, T., Rivkin, D., & Sorek, Y. (2012). Child participation in the family courts—Lessons from the Israeli pilot project. International Journal of Law, Policy and the Family26(1), 1-30.

פרקים מספרים

Morag, T., Sorek, Y., & Inbar, A. (2016). Children’s participation in Israeli family courts: An account of an ongoing learning process. In A. Scully-Hill, S. Sihombing, & K. Lynch (Eds.), Reforming Hong Kong's child & family justicesystems. Sha Tin, N.T.: The Chinese University Press.

Morag, T., Sorek. Y., & Inbar, A. (2015). Children Participation in Israeli Family courts: An account of an ongoing learning process. in: Gal, T., & Faedi Duramy, B.: International perspectives and empirical findings on child Participation. From social Exclusion to child inclusive policies. Oxford University press.