צביקה דויטש

Zvika Deutsch

חוקר עמית

תעסוקה

מאמרים מכתבי עת

Deutsch, Z. (2018). The effect of the “Tal Law” on the supply of labor among Ultra-Orthodox men. Israel Economic Review, 15(1), 35-71.